Modified Discrete Grey Wolf Optimizer Algorithm for Multilevel Image Thresholding

Linguo Li, Lijuan Sun, Jian Guo, Jin Qi, Bin Xu and Shujing Li

 

Merging Agents and Cloud Services in Industrial Applications

Francisco P Maturana, Juan L Asenjo, Neethu S Philip and ShwetaChatrola

 

Modeling and Evolutionary Optimization on Multilevel Production Scheduling: A Case Study

Ruifeng Shi, Chunxia Shangguan and Hong Zhou